นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า

บมจ. แพน ราชเทวี กรุ๊ป ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ โดยนับจากวันรับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน(ดูจากวันที่ประทับรับของไปรษณีย์) ในกรณีดังต่อไปนี้คือ

1. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด

2. กรณีสินค้าชำรุดเสียหาย/สูญหายจากการขนส่ง

โดยบริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ


เงื่อนไขการคืนสินค้า


สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า

สาเหตุการคืนสินค้า

สินค้าที่คุณต้องการคืนต้องอยู่ในสภาพ

หมายเหตุ

สภาพใหม่
พร้อมขาย

สินค้ายังไม่ถูกเปิด / แกะกล่อง

สินค้าครบ
(
ของแถม)

ป้ายและ
ตราสินค้า

สินค้าชำรุด, 
สูญหายจากการขนส่ง

ไม่จำเป็น

ไม่จำเป็น

บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า หากมีสินค้าพร้อมส่ง

สินค้าไม่ตรงตาม web content

ไม่จำเป็น

 

ได้รับสินค้าผิด

บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า หากมีสินค้าพร้อมส่ง


วิธีการเปลี่ยน/คืนสินค้า


คุณสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ดังนี้

1. แจ้งปัญหาสินค้า หากท่านพบปัญหาหลังจากรับสินค้า และประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 0-2793-9999 หรือ 097-1621873 หรือ อีเมลล์ panrcshop@gmail.com เพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่

เมื่อได้รับการยืนยัน จากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความต้องการในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าแล้วท่านจะดำเนินการส่งคืนสินค้าได้ต่อไป โดย ส่งสินค้าพร้อมใบกำกับภาษีมาที่

ฝ่ายสนับสนุนการตลาดและการขาย

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

50/234 – 275 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี 12150


โดยเลือกรูปแบบการส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน

เวลาทำการ :
จันทร์ ถึง ศุกร์ 9:00 - 17:00 หยุดทำการ วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันจัดส่งสินค้า :
จันทร์ – ศุกร์

CALL CENTER 0-2793-9999

© 2012 PAN RAJADHEVEE GROUP.
ALL RIGHT RESERVED.