บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
      50/234-275 หมู่ที่ 3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  12150
      โทร: 02-793-9999
      โทร: 02-793-9999
      Email : Panrcinfo@panrcgroup.com