1.  เลือกสินค้าที่ต้องการชอป แล้วกดปุ่ม “Buy”


2. หากต้องการชอปสินค้าเพิ่มให้เลือกกลุ่มสินค้าที่เมนู “Product”   เลือกสินค้าที่ต้องการแล้วกดปุ่ม “Buy”


3. หากมั่นใจว่าชอปสินค้าที่ต้องการครบแล้วตรวจสอบสินค้า และ กดปุ่ม  “Submit”  


4. ตรวจสอบรายการสินค้าอีกครั้ง พร้อมอ่านขั้นตอนการชำระเงิน


5. กดปุ่ม “Submit”


6. หากยังไม่เคยเป็นสมาชิก ให้เลือก ลงทะเบียน และกรอกข้อมูลตามที่กำหนด แต่หากเป็นสมาชิกแล้วให้ใส่ Email และ Pass Word และเลือก Cart ที่ Menu “Member ” และกด “Submit”


7.ตรวจสอบที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าหากต้องการแก้ไขสามารถแก้ได้เลยแล้วกด “Submit”


8. ตรวจสอบรายการสินค้า,สถานที่จัดส่งสินค้าอีกครั้งแล้วและเลือกวิธีการชำระเงิน หากเลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกด “Submit”


9. เลือกวิธีการชำระเงิน แล้วกด “Check Out”


10. ลูกค้าจะได้ Email ตอบกลับ 1 ฉบับที่แสดงรายการสินค้าที่สั่งซื้อ และ เลขที่บัญชีสำหรับชำระค่าสินค้า 

CALL CENTER 0-2793-9999

© 2012 PAN RAJADHEVEE GROUP.
ALL RIGHT RESERVED.