วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกสินค้าที่ต้องการชอป แล้วกดปุ่ม “Buy”

2. หากต้องการชอปสินค้าเพิ่มให้เลือกกลุ่มสินค้าที่เมนู “Product” เลือกสินค้าที่ต้องการแล้วกดปุ่ม “Buy”

3. หากมั่นใจว่าชอปสินค้าที่ต้องการครบแล้วตรวจสอบสินค้า และ กดปุ่ม “Submit”

4. ตรวจสอบรายการสินค้าอีกครั้ง พร้อมอ่านขั้นตอนการชำระเงิน

5. กดปุ่ม “Submit”

6. หากยังไม่เคยเป็นสมาชิก ให้เลือก “ลงทะเบียน” และกรอกข้อมูลตามที่กำหนด แต่หากเป็นสมาชิกแล้วให้ใส่ Email และ Pass Word และเลือก Cart ที่ Menu “Member ” และกด “Submit”

7.ตรวจสอบที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าหากต้องการแก้ไขสามารถแก้ได้เลยแล้วกด “Submit”

8. ตรวจสอบรายการสินค้า,สถานที่จัดส่งสินค้าอีกครั้งแล้วและเลือกวิธีการชำระเงิน หากเลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกด “Submit”

9. เลือกวิธีการชำระเงิน แล้วกด “Check Out”

10. ลูกค้าจะได้ Email ตอบกลับ 1 ฉบับที่แสดงรายการสินค้าที่สั่งซื้อ และ เลขที่บัญชีสำหรับชำระค่าสินค้า

11. การยกเลิกการสั่งซื้อ หากลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ กรุณาชี้แจงเงื่อนไข ได้ที่ ฝ่ายสนับสนุนการตลากและการขาย 097-1621873 หรือ อีเมลล์ panrcshop@gmail.com
หากไม่ได้ให้แจ้งว่าสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณี
Messenger

CALL CENTER 0-2793-9999

© 2012 PAN RAJADHEVEE GROUP.
ALL RIGHT RESERVED.