1. ผลิตภัณฑ์ / Treatment ลด 15% 2.ซื้อครบรับของสมนาคุณ     *  ซื้อผลิภัณฑ์ครบ 500 บาทขึ้นไป รับบริการแต่งหน้าฟรีมูลค่า 1,000 บาท

     *  ซื้อ Treatment ใดๆ ครบ 1,500 บาท สมนาคุณ Gift Set  มูลค่า 1,000 บาท


 

CALL CENTER 0-2793-9999

© 2012 PAN RAJADHEVEE GROUP.
ALL RIGHT RESERVED.