สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก PRG Member  โปร Summer Sale 30 มี.ค-17 เม.ย 2559


   1.  เมื่อลูกค้าซื้อ Package Homeo ดังกล่าวสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆลด 15% และทรีทเม้นท์รายครั้งรายคอร์สลด 20%


   2. Extra Moisturizer Tx. รายครั้งรายคอร์ส ลด 25%


   3. Make up (สำหรับ member และลูกค้าทั่วไป)


        ซื้อ 2 ชิ้น (ราคาปกติ) แถม 1 ชิ้น


Acne Program


·        Pan Dermacare Anti Comedone Lotion(550) +Pan Dermacare Comedone control gel (550) +Pan Dermacare Type II Lotion (350)+Pan Dermacare Series III Lotion (550)

พิเศษเพียง 1
,600 บาท  จากราคาปกติ 2,000 บาท

รับฟรี
Clear Treatment 1 ครั้ง + Special Clear Treatment  1 ครั้ง +Pan Dermacare Sunscreen SPF50 ขนาดพกพา 1 ชิ้น และ Pan Dermacare Moisture  ขนาดพกพา 1 ชิ้น รวมมูลค่าของสมนาคุณ   670  บาท


·        Pan Dermacare Anti Comedone Lotion(550) +Pan Dermacare Comedone control gel (550) +Pan Dermacare Type II Lotion (350)+Elisees Acne Concealer (650)

พิเศษเพียง 1,680 บาท จากราคาปกติ 2,100 บาท

รับฟรี
Clear Treatment 1 ครั้ง +Special Treatment 1 ครั้ง  + Elisees Sunscreen SPF50 ขนาดพกพา 1 ชิ้น และ Pan Dermacare Moisture  ขนาดพกพา 1 ชิ้น รวมมูลค่าของสมนาคุณ   630 บาท


·        Pan Dermacare Acne Spot Clearing Cream (650)+Elisees Suncreen SPF 15(395)+Pan Dermacare Sunscreen SPF 50(800) 

พิเศษเพียง 1
,500 บาท จากราคาปกติ 1,845 บาท

รับฟรี
Derma Acne Treatment  1ครั้ง  มูลค่า 650 บาท และมีสิทธิ์แลกซื้อ Speacial Clear Treatment  5 ครั้ง ลด 25%


·        Pan Dermacare  Spot Clearing Cream (650)+Pan Aloe SI (360)+Pan Dermacare Moisturizer for dry/oily  (700)

พิเศษเพียง  พิเศษ
1,400 บาท  จากราคาปกติ 1,710 บาท

รับฟรี
Derma  Acne Treatment 1ครั้ง มูลค่า 650 บาท


·        ซึ้อ Derma  Acne Treatment  2 ครั้ง

พิเศษเพียง  1
,100 บาท จากราคาปกติ  1,300 บาท

รับฟรี
special clear  Treatment 2 ครั้งมูลค่า 500 บาท


·        Pan Dermacare Acne Spot Clearing Cream (650) +Pan Dermacare Sunscreen SPF50(800)+Pan Dermacare Moisturizer for dry/oily  (700)

พิเศษเพียง
  1
,750 บาท จากราคาปกติ 2, 150 บาท

รับฟรี
Derma Acne Treatment  1 ครั้ง มูลค่า 650 บาท และรับสิทธิ์แลกซื้อ Derma Charming Treatment ลด 20%


·        Pan Dermacare Anti Blemish (700)+Pan Dermacare Moisture(700)


 


พิเศษเพียง   1,150 บาท จากราคาปกติ 1,400 บาท

รับฟรี
EPO  มูลค่า 390 บาท


·        Pan Dermacare Revive Serum (1900)+Pan Dermacare Moisturizer (700)  ราคารวมปกติ   

พิเศษเพียง
2,080 บาท จากราคาปกติ 2,600 บาท

รับฟรี Gluta Redient มูลค่า 1,200 บาท


·        Pan Dermacare Anti Premature Aging (1200) +Elisees Sunscreen SPF 15(395) +Elisees Sunscreen SPF 50 (595)

พิเศษเพียง 1,750 บาท จากราคาปกติ 2,190 บาท

รับสิทธิ์แลกซื้อ
Beauty Treatment  ในราคาลด 15%


·        Pan Dermacare Moisturizer (700) +Elisees Miracle Face Serum (1900)

พิเศษเพียง 2,080 บาท จากราคาปกติ 2,600 บาท

รับสิทธิ์แลกซื้อ Elisees Lifting Treatment รายครั้งในราคาลด 20%


Melasma Program


·         Elisees UV Whitening day cream (600)+Elisees Night cream (750)

พิเศษเพียง
1,100
บาท จากราคาปกติ 1,350 บาท

รับสิทธิ์แลกซื้อ Elisees White&Hydrating Treatment รายครั้งในราคาลด
 25%


·         Pan Dermacare Anti Blemish(700)+SPF15(395)+Pan Dermacare SPF 50(800)+Pan Dermacare Moisturizer (700)

พิเศษเพียง
2,050 บาท จากราคาปกติ 2,595 บาท

รับสิทธิ์แลกซื้อ Derma Moisture Boost Treatment .
รายครั้งรายคอร์ส ในราคาลด  25%


·         Pan Dermacare Anti Blemish(700)+Pan PM1(260)+Pan Dermacare Moisturizer(700)+Elisees Sunscreen Elisees Sunscreen SPF 50(595)

พิเศษเพียง
1,800
บาท จากราคาปกติ 2,255 บาท

รับฟรี Elisees Sun Protection SPF
15  1 ชิ้น มูลค่า 395 บาท


·         Pan Dermacare AHA Complex (1800)+Pan Dermacare Moisturizer (700)

พิเศษเพียง 2,050
บาท จากราคาปกติ 2,500 บาท

รับฟรี  Derma Charming Treatment. 1 ครั้ง มูลค่า 1,200 บาท


·         Pan Dermacare Moisturizer (700) + NeoStrata Ultra Moisturizing face cream (1800)

พิเศษเพียง
2,050 บาท  จากราคาปกติ 2,500 บาท

รับฟรี  Derma Charming Treatment.
1 ครั้ง มูลค่า 1,200 บาท


·         Pan Dermacare Reparing Firming cream(1700)+Pan Dermacare Moisturizer (700

พิเศษเพียง
1,960บาท จากราคาปกติ 2,400  บาท

รับฟรี  EPO 1 ชิ้น มูลค่า 390 บาทและรับสิทธิ์แลกซื้อ Derma Anti Premature Treatment  รายครั้งรายคอร์สในราคาลด  25%


·         Pan Dermacare Moisturizer (700)+ Pan Dermacare Hydrating gel (550)+Elisees Miracle Face Serum (1900) 

พิเศษเพียง 2,500
บาท จากราคาปกติ 3,150 บาท

รับฟรี EPO 1 ชิ้น
มูลค่า 350 บาท และรับสิทธิ์แลกซื้อ Elisees Lifting Treatment. รายครั้งรายคอร์สในราคาลด 25%


·         Pan Dermacare Moisturizer(700)+ Elisees Miracle Whitening (650)

พิเศษเพียง 1,100 บาท จากราคาปกติ 1,350 บาท

รับฟรี  Rapidex 2
แท่ง มูลค่า 640  บาทฃ


·         Derma Moisture Boost  Treatment (2,000)+NeoStrata Ultra Smoothing cream(1,500)

พิเศษเพียง
2,700 บาท จากราคาปกติ 3,500 บาท


·         Pan Dermacare  Atop Body Cream (1,200) NeoStrata Ultra Smoothing lotion(1,400)

พิเศษเพียง
2,100บาท จากราคาปกติ 2,600 บาท


รับสิทธิ์แลกซื้อ Derma White Treatment. รายครั้งรายคอร์สในราคาลด 25%


·         Pan Dermacare Anti Blemish (700)+Pan Dermacare Moisture(700)+Elisees Sun SPF 15(395)+Elisees Sun SPF50(595)+Elisess Miracle face Serum (1900)

พิเศษเพียง
3,500 บาท จากราคาปกติ 4,290 บาท

รับฟรี  Glutaradient
มูลค่า 1200 บาท +NeoStrata Smoothing cream ขนาด 10 กรัมมูลค่า 490 บาท รวมมูลค่า 1,690 บาท


·         Pan Dermacare Moisturizer (700)+ Elisees Miracle Face Serum (1900) ราคาปกติ 2,600 บาท

รับฟรี  Elisees Face Lift Treatment. 1 ครั้ง มูลค่า 2,700 บาท
Skin Care Program


·         Pan Clinic Aloe si(360) + Pan Dermacare Moisturizer(700) ราคาปกติ 1,060 บาท

รับฟรี Derma Charming Treatment
1 ครั้ง มูลค่า 1,200 บาท


·         Pan Dermacare Atop facial (950) + Pan Dermacare body cream (1200) 

พิเศษเพียง
1,720
บาท จากราคาปกติ 2,150 บาท

รับฟรี
Derma Charming Treatment 1 ครั้ง มูลค่า 1,200 บาท


·         Pan Dermacare Moisturizer(700)+ Elisees Miracle Night Cream (1500)

พิเศษเพียง 1,800 บาท จากราคาปกติ 2,200 บาท

รับฟรี
  Elisees Sun Protection SPF 50 1 ชิ้น มูลค่า 595 บาท


·         Pan Dermacare Moisturizer(700)+Neo Moisturizing face cream (1800) รวมมูลค่า

พิเศษเพียง 2,050 บาท จากราคาปกติ 2,500 บาท

รับฟรี  Derma Charming Treatment. 1 ครั้ง มูลค่า 1,200 บาท


·         Pan Dermacare Hydrating gel (550)+ Elisees UV day cream (600)+Elisees UV  Night Cream (750)

พิเศษเพียง 1,550
บาท จากราคาปกติ 1,900 บาท

รับฟรี  EPO
1 ชิ้น มูลค่า 390 บาทและรับสิทธ์แลกซื้อ Elisees Whitening&Hydrating Treatment รายครั้ง ในราคาลด 25%


·         Pan Dermacare Moisturizer(700)+ Elisees Miracle Pure lift face serum (1900)+Elisees Miracle Night Cream(1500)

พิเศษเพียง
3,360 บาท จากราคาปกติ 4,100 บาท

รับฟรี Elisees Face Lift Treatment 1 ครั้ง มูลค่า 2,700 บาท


·         Pan Dermacare Atop Body Cream (1,200)+NeoStrata Ultra Smoothing Lotion (1,400)

พิเศษเพียง 2,100 บาท จากราคาปกติ 2,600 บาท

รับฟรี  Gluta Redient 1ชิ้น มูลค่า 1,200 บาท


·         Pan Dermacare Reparing Firming Cream (1700)+Pan Dermacare Eye Freshing Cream (1700)+Pan Dermacare Moisturizer (700)

พิเศษเพียง
3,360 บาท จากราคาปกติ 4,100 บาท

รับฟรี Extra Moisture Boost  Treatment 1 ครั้ง มูลค่า 2,500 บาท 
CALL CENTER 0-2793-9999

© 2012 PAN RAJADHEVEE GROUP.
ALL RIGHT RESERVED.